Se film

Trygg Trafikk
"Kunne det vært deg?" En dokumentar om konsekvensene av en trafikkulykke.
| Se film |


Finansmarketsfondet
7 filmer om pensjon - et filmverktøy for alle som planlegger å bli gamle. | Se filmer |

Forskningsrådet
Fire av Forskningsrådets programmer presenteres. | Se filmer |

Stiftelsen Organdonasjon
Livsbejaende utsagn fra mennesker som har fått nytt organ - og med det et nytt liv. Filmene heter "Min historie..." | Se filmer |

Kvalitetskommuneprogrammet
Fire korte dokumentarfilmer om hvordan godt samarbeid mellom lokale folkevalgte, administrasjon og de ansatte har ført til økt livskvalitet for grupper av innbyggere i kommunen. | Se filmer |

                                                | Neste >> |