Hvem vi er

Eva Berge har jobbet som filmprodusent i syv år og laget mer enn 100 filmer for organisasjoner, privat næringsliv og myndigheter. Hun er i tillegg utdannet innen mediepedagogikk og historie.

Anita Aamodt Enersen har bakgrunn fra PR- og kommunikasjonsbyrå. Som rådgiver har hun de siste fem årene jobbet med budskapsutvikling og strategisk kommunikasjon. Anita har mastergrad i idéhistorie.

Din agenda er vår agenda

Vi er opptatt av at filmene vi lager bidrar til å nå helt konkrete målsettinger, og vi er nøye på at budskapet er godt forankret i virksomhetens strategier og planer.

Vår bakgrunn gjør at vi raskt og med stor nysgjerrighet setter oss inn i nytt fagstoff.

I møte med oss vil du oppdage at vi tenker strategisk, jobber løsningsorientert og har god forretningsmessig forståelse.